Elise en Liesje

Ik ben Elise. Met mijn blik op de horizon en mijn voeten in de klei bouw ik graag mee aan een mooiere wereld. Voor mijn kinderen en voor mezelf. Het liefst als pionier: een dromerige doener, of juist een doenerige dromer. Want het leven wordt zoveel leuker als je iets kunt bijdragen.

Daarom heb ik Liesje Doet opgericht. Een stichting die cultuur inzet als middel om maatschappelijke problemen aan te kaarten en op deze manier een onderdeel te zijn van de oplossing.

Als Elise verdien ik mijn boterham met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van culturele programma’s rondom culturele identiteit, diversiteit en inclusie en talentontwikkeling. Als Liesje verbeter ik de wereld door zelf projecten op te zetten die ik belangrijk en waardevol vind en die door niemand anders worden opgepakt.

Over Elise

Elise, van huis uit neerlandica en theatermaker, ontwikkelde de afgelopen jaren voor verschillende opdrachtgevers in het westen en zuiden van het land een aantal op maatprogramma’s en culturele concepten rondom ontmoeting, culturele identiteit, talentontwikkeling en verbinding. Zij is een expert in het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij diverse doelgroepen.

Voor mensen met verschillende standpunten en ideeën vindt zij een gezamenlijk doel en focus. En vooral een gezamenlijk plezier. Want als iets mensen verbindt, is het samen pret maken, schoonheid aanschouwen en nieuwe dingen beleven.

Wat doet Elise: Conceptontwikkeling Projectleiderschap Positionering en Strategie Storytelling Methodiekontwikkeling