Talentontwikkeling
Talentontwikkeling

Doe je Dinsdag

In mijn Haagse tijd heb ik veel Haags jong, ongepolijst talent een podium gegeven. Talentontwikkeling van datzelfde talent gaat hiermee hand in hand. Voor de jongeren uit de Schilderswijk, volgens sommigen een van de meest uitdagende doelgroepen, zette ik Doe je Dinsdag op. Een ontmoetings- en inspiratieplek voor talent uit de wijk. Met uitstekende peer to peer coaching, een strakke handhaving en tegelijkertijd een ontspannen vibe, groeide Doe je Dinsdag week na week, met op het hoogtepunt tegen de 100 jongeren die deelnamen aan het programma. Jongeren die dus niet op straat hingen, maar juist aan hun toekomst werkten.

Talentontwikkeling

Time to Shine

Doe je Dinsdag als kweekvijver van lokaal talent was een succes en ik zocht verder naar mogelijkheden om de jongeren een plek te bieden hun talent te tonen. Voor deze doelgroep een echte uitdaging. Toeleiding naar andere culturele instellingen lukte slechts sporadisch. Een logische vervolgstap was projecten op te zetten waarbij dit talent zijn time to shine kon claimen.

Kriss Kross Cross Over

In Grassroots mocht lokaal talent op tournee door de stad om daar in buurthuizen en –theaters nieuw publiek te werven. Tijdens het project Kriss Kross ging talent een samenwerking aan met een een andere groep of discipline. Dat leverde bijzondere combinaties op zoals Hiphopformatie HipHoop die een samenwerking aanging met Surinaams vrouwenkoor Afimo.

(photocredits Jurriaan Brobbel)

Talentontwikkeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling

Andere projecten: